เว็บโรงเรียน

หน้าหลัก

เหตุผลสำคัญที่เลือกเรียนที่  "โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย"

 

-  เรียนจบแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสภาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณะสุข
 

 -มีสถานที่ให้ฝึกภาคปฏิบัติในหลักสูตรจากการเก็บ Case Study

 -สามารถปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

 -ใบประกาศนียบัตรใช้ประกอบการขออนุญาตเปิดกิจการนวดได้

- สามารถทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 และ ระดับ 2 ได้

 -สามารถปฏิบัติงานในคลินิกหรือศูนย์การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทยได้(เฉพาะหลักสูตร330และ800 ชั่วโมง )

- หลักสูตรได้รับอนุญาตโดยสภาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย

 -สามารถขึ้นทะเบียนสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาการนวดแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย(เฉพาะหลักสูตร 800 ชั่วโมง)

 

  • social_901.jpg
   โรงเรียนลานนานวดแผทย์แผนไทย ออกบูธ งานลานนา Expo 2016 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจและใช้บริการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแ...
  • ภาพนิ่ง14.JPG
   กิจกรรมพัฒนาคนและสมรรถภาพคนสูงวัย ออกหน่วยเคลื่อนที่โดยคณะครูและนักเรียนหลักสูตร วิชาชีพการนวดแผนไทย 800 ชั่วโมง และ นักเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ...
  • DSC01751.JPG
   ความรู้เรื่องโรค และสัมพันธ์กับการนวดรักษา โรคเข่าเสื่อม คือกลุ่มอาการปวดสะบ้าและโรคจับโ...
  • เหตุผลสำคัญที่เลือกเรียนที่ "โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย" - เรียนจบแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ผ่...