เว็บโรงเรียน

** ข่าวประชาสัมพันธ์ **

ใกล้ถึงเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แล้วนะคับ ถึง วันที่ 27 กันยายน 2559 ข้อความที่เกี่ยวข้องดังนี้นะครับ

                     "ทั้งนี้ผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องขอรับใบอนุญาตซึ่งมีอายุ 5 ปี จากกรมสบส. ส่วนผู้ให้บริการ ต้องขึ้นทะเบียน ได้รับใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กรมสบส.รับรอง ซึ่งขณะนี้มีกว่า 588 แห่งทั่วประเทศ ผู้ได้รับอนุญาตต้องติดใบอนุญาต และตราสัญลักษณ์ “มาตรฐาน สบส” ที่สถานประกอบการในที่เปิดเผยเห็นง่าย ผู้ดำเนินการต้องอยู่ประจำตลอดเวลาทำการ ทุกแห่งต้องมีคู่มือปฏิบัติงานให้บริการ การใช้เครื่องมือให้ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย "

                      ทั้งนี้ทางโรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย จึงต้องการช่วยเหลือ ผู้ให้บริการ(หมอนวด)โดยการจัดโปรโมชั่นพิเศษ เปิดให้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตร นวดไทย 260 ชั่วโมงได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข *สามารถทำงานในร้านนวดเพื่อสุขภาพได้ถูกต้องตามกฏหมาย

ราคาปรกติ 6500 พิเศษเพียง 3000 บาท รับจำนวด 60 ท่านเท่านั้น 
สนใจติดต่อสอบถาม และ ลงทะเบียนเรียนได้ที่โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียนตั้งแต่ 8 สิงหาคม เป็นต้นไป

ที่มาข้อมูล พ.ร.บ จาก http://www.thansettakij.com/2016/04/05/42943

                                          ******************************************************

               


 

 โรงเรียนลานนานวดแผทย์แผนไทย

           ออกบูธ งานลานนา Expo 2016

                      ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

                 ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจและใช้บริการ

 

  

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน

สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 1

ดำเนินการโดย

โรงเรียนลานนานวดแทพย์แผนไทย

ร่วมกับ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

เปิดรับสมัครทดสอบยกระดับฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 สาขานวดแผนไทย ระดับ 1

 

คุณสมบัติผู้สมัครทดสอบ

 -    ผ่านการอบรมนวดไทยตั้งแต่ 150 ชั่วโมงขึ้นไป

 หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  330 ชั่วโมง

 -    สุขภาพดี ไม่มีประวัติอาชญากรรม และไม่เคยต้องโทษยาเสพติด

 

 

** หลักสูตรต้องผ่านการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข

** ค่าอบรมเตรียมความพร้อม 3 วัน ท่านละ 300 บาท

** ค่าสมัครสอบ ท่านละ 200 บาท

 

       สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์ฉวีวรรณ วิจฝัน  โทร. 081-3869672 / 053-232547

                                     โรงเรียนลานนานวดแผนไทย  

  

1. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 1 ชุด

2. รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง  3 ใบ

3. สำเนาใบประกาศนียบัตรในการนวดไทย หลักสูตร 150 ชม.ขึ้นไป 1 ชุด

4. แบบบันทึกผู้ถูกนวด 100 เคส (ใช้สอบมาตรฐานระดับ 1)

5. ใบรับรองแพทย์ (นำมาให้ก่อนวันสอบ)