เว็บโรงเรียน

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

 

 

 

            ความรู้เรื่องโรค

   และสัมพันธ์กับการนวดรักษา

 

 

 

 โรคเข่าเสื่อม  คือ กลุ่มอาการปวดสะบ้าและโรคจับโปงเข่าแห้ง. 

กลุ่มอาการปวดสะบ้า เป็นกลุ่มอาการที่ประกอบด้วยอาการปวดเข่าทางด้านหน้ากระดูกสะบ้ากับปลายกระดูกต้นขามีอาการปวดเวลางอเข่านานๆ หรือขึ้นลงบันไดบางครั้งมีอาการเข่าบวมแต่ไม่มากเหมือนเข่าเสื่อมและมีเสียงกรอบแกรบ. พยาธิสภาพเป็นการสึกและเสื่อมของกระดูกอ่อนผิว ข้อของกระดูกสะบ้า. 

โรคจับโปงเข่าแห้งน่าจะใกล้เคียงกับโรคเข่าเสื่อมที่เป็นเรื้อรังหรือกลุ่มอาการปวดสะบ้า 

ก่อนที่อาการจะเกิดขึ้นกับท่านควรป้องกันด้วยการลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เลี่ยงพฤติกรรมท่าทางที่ทำให้เกิดอาการเช่นการนั่งพับเพียบ, การนั่งยองๆหรือการขึ้นบันไดบ่อยๆ และบริหารข้อเข่า ถ้าเป็นแล้วควรแก้ปัญหาด้วยการนวดบำบัดวันเว้นวันในช่วงแรกเมื่อมีอาการดีขึ้นนวดบำบัดสัปดาห์ละ2ครั้ง