เว็บโรงเรียน

หลักสูตรนวดแผนไทย

 

           โรงเรียนลานนานวดแผนไทย ได้รับอนุญาต จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

                                 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

           ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 

        หลักสูตรดังต่อไปนี้ได้รับรองจาก สบส กระทรวงสาธารณสุข

สามารถทำงานตามร้านนวดเพื่อสุขภาพได้

  

หลักสูตรที่เปิดสอน 

  • ได้รับอนุญาตจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ
  • หลักสูตรผ่านการรับรองผู้ให้บริการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยกรม 

     สนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

 Image result for พิเศษ
พิเศษ สำหรับพนักงานนวดไทยทั่วไป (นวดเป็นอยู่แล้ว) มาเรียน หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
 ในราคาพิเศษ เพียง 3,500 บาท เท่านั้น จาก ปกติราคา 6,500 บาท
 
 
1. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง / 25 วัน ราคา 7,000 บาท
  • เปิดรับสมัคร ทุกวันจันทร์
  • เรียน ทฤษฎี 60 ชั่วโมง 
  • ฝึกปฏิบัติ 90 ชั่วโมง  
 *สามารถทำงานในร้านนวดเพื่อสุขภาพได้ และสามารถขึ้นทะเบียนหมอนวดได้
 

2. หลักสูตรนวดฝ่าเท้า  60  ชั่วโมง   ราคา  7,000  บาท

 - เปิดรับสมัคร ทุกวันจันทร์ 

 ได้ผ่านการรับรองจาก กรมสนับสนุนผู้ให้บริการ กระทรวงสาธารณสุข

 สามารถทำงานตามสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้ถูกต้องตามกฏหมาย

 *สามารถทำงานในร้านนวดเพื่อสุขภาพได้ และสามารถขึ้นทะเบียนหมอนวดได้

 

3. หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย  150  ชั่วโมง   ราคา  7,500  บาท

- เปิดครอสเรียนทุกวันจันทร์

*สามารถทำงานในร้านนวดเพื่อสุขภาพได้ และสามารถขึ้นทะเบียนหมอนวดได้

 

4. หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง 

ราคา 7,500 บาท

- เปิดครอสเรียนทุกวันจันทร์

*สามารถทำงานในร้านนวดเพื่อสุขภาพได้ และสามารถขึ้นทะเบียนหมอนวดได้

 

5.หลักสูตรตอกเส้น 12 ชั่วโมง / 2 วัน ราคา 4,000 บาท

- เปิดรับสมัครทุกวัน เรี่มเรียนทุกวันจันทร์

 

6. หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  330  ชั่วโมง

-ภาคทฤษฏี 91 ชั่วโมง (15วัน) ภาคปฏิบัติ239ชั่วโมง

  • ราคา 15,000 บาท
  • สามารถทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ สาขา พนักงานนวดไทยระดับ 1 และ 2 ได้
  • เรียนรักษา โรค 16 โรค 
 

 

หลักสูตรได้ผ่านการรับรองโดยสภาการแพทย์แผนไทย

 

7. หลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย 800 ชั่วโมง

- กรณีเรียนต่อเนื่อง เรียนเพื่อนำไปขึ้นทะเบียนสอบใบประกอบโรคศิลปะได้

- ราคา 28,000 บาท 

 


หลักสูตรนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง

 
 
 
                   อบรมนวดไทยภาคพิเศษ
      สำหรับทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
                      ** โปรโมชั่นพิเศษ **
 
 
                  1. หลักสูตรนวดไทย  150  ชั่วโมง
                       - นวดฝ่าเท้า  60  ชั่วโมง
                       - นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย  150  ชั่วโมง
          จากราคาปรกติ 25,900 พิเศษเพียง   16,000  บาท  
           พร้อมใบประกาศนียบัตร
                               
    
ทุกหลักสูตร เรียนจบแล้วมีใบประกาศนียบัตร รับรองจากทางโรงเรียน 
สามารถไปขึ้นทะเบียนสอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 และ ระดับ 2 อีกทั้งยังใช้ทำงานนวดทั้งในประเทศและต่างประเทศ....
 
  
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 -16.00 น.
หยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์

** 
ข่าวดี **    เพิ่มชั้นเรียนพิเศษ
         เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานและไม่มีเวลามาเรียนเต็มวัน

แบ่งเป็น 3 เวลา     -  ช่วงเช้า  เวลา 9.00 - 12.00 น.
                          -  ช่วงบ่าย  เวลา 13.00 - 16.00 น.
                          -  ช่วงเย็น  เวลา 17.00 - 20.00 น. 

สนใจสอบถามรายละเอียด โทร. 053 - 232547