เว็บโรงเรียน

โปรโมชั่นพิเศษ

                                                                                           

 

                                                                          ประชาสัมพันธ์ 

   

   สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศและต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 โครงการ สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ 

 

 หลักสูตร นวดเท้า 60 ชั่วโมง 
 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 
 นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

 

 สามหลักสูตร ปรกติราคา 25,900 บาท promotion พิเศษในราคาเพียง 16,000 บาท 

 

 เพื่อตอบสนองความต้องการพนักงานนวดในธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ

 

 สนใจติดต่อ 053232547 ต่อ 0 
 Email : lntmassageschool@hotmail.com
 Web : www.lannathaimassageschool.net

 

 ทุกหลักสูตร สามารถขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ กับทางสาธารณสุข ได้ 
 เหมาะ สำหรับนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2561